Minh bạch trong Thương mại Điện tử

BOUNTY COUPON TOKENS

Bounty Coupons Tokens (BCT) là dự án nhằm xấy dựng một hệ sinh thái Thương mại điện tử. Mục đích của hệ sinh thái đó là minh bạch toàn bộ hệ thống tiền thưởng và điểm thưởng tích luỹ của khách hàng tại thời gian thực. Để đạt được mục tiêu, chúng tôi xây dựng cộng đồng Doanh nghiệp và tham gia vào các Dự án mang tính cách mạng như của VINGROUP, FPT, VIETTEL … Trên cơ sở nền tảng ICO247.Net và Hệ thống các đối tác lớn: 24H.COM.VN, SOTATEK, TRUSTPAY … chúng tôi sẽ phát huy tối đa nguồn lực của GDAT.

Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ còn là cuộc đua dài trong thập niên tới, chúng tôi hy vọng các bạn trẻ có định hướng, khát vọng vươn lên sẽ sẵn sàng tham gia đội ngũ cùng chúng tôi để phát triển GDAT thành một trong những đơn vị tiên phong về chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới phục vụ cuộc sống.

E-commerce
80%
Blockchain
70%
Big Data
85%
AI
60%

Năng lực cốt lõi của GDAT:

Hiện nay có rất nhiều đơn vị đang cố gắng xây dựng một hạ tầng minh bạch cho Thương mại điện tử từ nền tảng có sẵn hoặc ý tưởng kế thừa. Chúng tôi dựa trên hai quan điểm: Kế thừa và phát triển để đồng bộ hoá CSDL với hệ sinh thái của GDAT. Vì vậy, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ phát huy tối đa năng lực của mình.

– Online Marketing là một trong những trụ cột quan trọng của Thương mại điện tử (E-Comere), chúng tôi thấu hiểu điều đó và mong muốn sử dụng giá trị cốt lõi này để mang lại giá trị lớn nhất cho GDAT.

– Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đã và đang thể hiện được vai trò quan trọng để nâng cao tính minh bạch của hệ thống E-Comere trong tương lai và tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Chúng tôi coi đó là một cơ hội để phát triển thị trường với nền tảng ICO247.NET.

– Big Data là một bài toán khó với hầu hết các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính vì vậy chúng tôi xác định đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới. Chúng tôi sẽ cụ thể hoá nhu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng Bounty.Vn để minh bạch hệ thống thương mại điện tử hiện nay với BCT coin.

– Trí thông minh nhân tại (AI) đã và đang là một thách thức lớn đối với nhân loại. Chính vì vậy mà GDAT đã và đang chủ động tham gia vào việc nghiên cứu cùng VIN GROUP, FPT, VIETTEL để phát triển hệ thống AI phục vụ cho hạ tầng các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chúng tôi tin rằng, việc chúng tôi đang làm là tốt cho Đất nước và xã hội cần có sự hy sinh. Chính vì vậy mà chúng tôi rất cần sự đóng góp ý kiến của Quý vị và Quý Doanh nghiệp. Hãy cùng húng tôi đón chờ ngày khởi động dự án BCT. Xin trân trọng cảm ơn!

CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT

CONNECT TO FACEBOOK