6G.COM.VN Project

Lĩnh vực hoạt động của Sàn Thương mại điện tử:

  • Cửa hàng Bán lẻ thực phẩm
  • Siêu thị bán hàng Online.
  • VR – Trải nghiệm thực tế ảo.

Thông tin dự án:

Đơn vị triển khai: GDAT GROUOP

Thời gian triển khai: 2025 – 2028

Đơn vị vận hành: 6G JSC

Nhà Sáng lập: Mai Quang Thịnh

6G.COM.VN là Sàn thương mại điện tử Online to Offline (O2O) kết hợp bán lẻ và cho vay ngang hàng (P2P leanding) tạo giải pháp bán hàng trực tuyến không dùng tiền mặt 100%, gồm 3 module:

  • Sàn thương mại điện tử có truy xuất nguồn gốc.
  • Siêu thị Bán lẻ  có truy xuất nguồn gốc.
  • Hệ thống quản lý Kho vận – Logistics.