VietGIT-Projects

Farm Stay Project

Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp, Du lịch

 

Thông tin dự án:

Đơn vị triển khai: GDAT GROUOP

Thời gian triển khai: 2025 – 2030

Đơn vị vận hành: GDAT GROUOP

Nhà Sáng lập: Mai Quang Thịnh

FarmStay là mô hình Du lịch cộng đồng làm tăng trải nghiệm của những khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của GDAT GROUP. Tại FarmStay chúng tôi có:

  • Công nghệ Nông nghiệp mới.
  • Các giống cây, con mới.
  • Các sản phẩm mới.
FarmStay-Projects-08
FarmStay-Projects-01
FarmStay-Projects-02
FarmStay-Projects-03
FarmStay-Projects-05