P2P Lending

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính, Công nghệ, Fintech

 

Thông tin dự án:

Đơn vị triển khai: GDAT GROUOP

Thời gian triển khai: 2025 – 2030

Đơn vị vận hành: GDAT GROUOP

Nhà Sáng lập: Mai Quang Thịnh

P2P.VN là Sàn cho vay ngang hàng Peer to Peer, bao gồm 3 module:

  • Cho vay ngang hàng (cá nhân)
  • Đầu tư ngang hàng (doanh nghiệp).
  • Đại lý ủy thác (dịch vụ tài chính).
P2P-VN-Lending-Projects-02
P2P-VN-Lending-Projects-07
P2P-VN-Lending-Projects-03
P2P-VN-Lending-Projects-08
P2P-VN-Lending-Projects-09