VN Check

VN Check Project

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ thông tin 4.0, phần mềm ứng dụng, giải pháp truy xuất nguồn gốc, giải pháp chống hàng giả,


Thông tin dự án

Đơn vị triển khai: GDAT GROUOP

Đơn vị vận hành: VN CHECK

Nhà Sáng lập: Mai Quang Thịnh

VN Check là nền tảng công nghệ tạo ra nhằm chuẩn hóa các hoạt động truy xuất nguồn gốc, bao gồm:

  • Kiểm soát nguyên liệu, vật tư đầu vào
  • Kiểm soát quy trình sản xuất.
  • Chuẩn hóa việc đóng gói, dán nhãn.
  • Kiểm soát kênh phân phối.
  • Kiểm soát hàng giả.
Thử nghiệm VN Check - Phiên bản 1.0
VN Check Thử nghiệm tại Huyện Gia Lâm
VN Check triển khai Huy động vốn
VN Check đoạt giải nhì Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia - TechFest