ECO SYSTEM

Hệ sinh thái
GDAT GROUP

Với mục tiêu thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về ứng dụng Công nghệ 4.0 cho lĩnh vực Nông nghiệp. Chúng tôi đã và đang phát triển một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm:

  • Nền tảng truy xuất nguồn gốc và Chống làm giả – Ra mắt vào tháng 12 năm 2023
  • Sàn thương mại điện tử (có truy xuất nguồn gốc) – Hoàn thành vào năm 2025
  • Hệ thống Online to Offline (có truy xuất nguồn gốc) – Hoàn thành vào năm 2028.
  • Viện nghiên cứu: Giống cây trồng và Sản phẩm mới – Hoàn thành vào năm 2028.
  • Hệ thống trải nghiệm khách hàng (VR / AR) – Hoàn thành năm 2023
  • Hệ thống du lịch trải nghiệm với nông trại (Farm Stay) – Dự kiến triển khai vào năm 2025.
ECOSYSTEM-GDATGROUP

Thương hiệu là gì? Đó là một ý tưởng giản đơn hoặc khái niệm mà bạn sở hữu trong tâm trí khách hàng tiềm năng

– AL RIES –

Thương hiệu là gì? Đó là một ý tưởng giản đơn hoặc khái niệm mà bạn sở hữu trong tâm trí khách hàng tiềm năng

– AL RIES –

Thương hiệu là gì? Đó là một ý tưởng giản đơn hoặc khái niệm mà bạn sở hữu trong tâm trí khách hàng tiềm năng

– AL RIES –

Chúng tôi luôn muốn được lắng nghe mọi yêu cầu của bạn