Marketing Mix 7Ps là gì?

Marketing Mix mở rộng, thường được gọi là “7Ps,” là một phiên bản mở rộng của khái niệm Marketing Mix (4Ps) truyền thống, dành riêng cho các dịch vụ. Trong Marketing Mix 7Ps, 3 yếu tố bổ sung được thêm vào bốn yếu tố cơ bản, tạo thành một khung tương tự, nhưng tập trung vào dịch vụ thay vì sản phẩm. Các yếu tố trong Marketing Mix 7Ps bao gồm:

  1. Sản Phẩm (Product): Trong trường hợp dịch vụ, “sản phẩm” thường được hiểu là dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Điều quan trọng là phải xác định dịch vụ cung cấp đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
  2. Giá Cả (Price): Giá cả dịch vụ quyết định mức giá mà khách hàng phải trả để sử dụng dịch vụ. Chiến lược giá cả cần phải cân nhắc cẩn thận để đảm bảo rằng giá phù hợp với giá trị mà dịch vụ mang lại cho khách hàng.
  3. Phân Phối (Place): Phân phối trong ngữ cảnh dịch vụ liên quan đến cách dịch vụ được cung cấp và sẵn sàng cho khách hàng. Điều này bao gồm việc xác định vị trí, kênh, và mô hình phân phối dịch vụ.
  4. Quảng Cáo (Promotion): Phần quảng cáo trong Marketing Mix 7Ps tương tự như trong 4Ps và bao gồm mọi hoạt động tiếp thị và quảng cáo để thông báo và quảng bá dịch vụ cho khách hàng.
  5. Người (People): Yếu tố này tập trung vào con người, nghĩa là nhân viên và khách hàng. Đội ngũ nhân viên cần phải có kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp để cung cấp dịch vụ. Khách hàng cũng là một phần quan trọng của quá trình dịch vụ và cần phải được xem xét trong việc thiết kế dịch vụ và giao tiếp.
  6. Quy Trình (Process): Quy trình đề cập đến cách thức thực hiện dịch vụ và quá trình làm việc của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Quy trình dịch vụ cần phải được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất và hài lòng của khách hàng.
  7. Chứng Nhận (Physical Evidence): Trong ngữ cảnh dịch vụ, chứng nhận là mọi dấu vết vật lý hoặc bằng chứng mà khách hàng có thể sử dụng để đánh giá dịch vụ. Điều này bao gồm không gian vật lý, trang thiết bị, tài liệu và bất kỳ yếu tố nào mà khách hàng có thể tìm kiếm để đánh giá chất lượng của dịch vụ.

Marketing Mix 7Ps tập trung vào dịch vụ và là một công cụ hữu ích để xác định các yếu tố quan trọng trong việc quản lý và cải thiện các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Bài viết cùng chủ đề