Cơ cấu ngành nghề và Định hướng phát triển

Cơ cấu ngành nghề tại GDAT

Tại GDAT Jsc, chúng tôi tập trung vào 3 nhóm ngành nghề chính đẻ phát triển. Chúng tôi đề cao giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp và Doanh nhân.

Trước hết, chúng tôi đề cập đến Đề án xây dựng Vườn ươm công nghệ thuận theo chiến lược phát triển nguồn nhân cực của Chính phủ. Tại Vườn ươm công nghệ sẽ tạo điều kiện cho các bạn trẻ có cơ hội học tập, phát triển khả năng chuyên môn và ý tưởng sáng tạo. Chúng tôi tập trung vào các ý tưởng đổi mới Công nghê mang tính ứng dụng. Qua các dự án cụ thể, chúng tôi sẽ đón nhận một nguồn nhân lực sáng tạo phục vụ cho công ty. Các sản phẩm nổi bật sẽ được chúng tôi xem xét để ứng dụng vào cuộc sống.

Giáo sư
20%
Tiến sỹ
30%
Thạc sỹ
20%
Kỹ sư, Cử nhân
30%

NHÂN SỰ CỦA GDAT

Chúng tôi tập trung phát triển năng lực lõi đó là đội ngũ cố vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau dựa trên cơ sở nguồn nhân lực chất lượng cao.

Định hướng phát triển của GDAT

GDAT nhắm đến mục tiêu 5 năm (2018 – 2023) để tạo giá trị cốt lõi, giá trị của GDAT sẽ được xây dựng trên nền tảng công nghệ 4.0 với sự giúp đỡ và ứng dụng công nghệ Big Data, AI và Blockchain vào thực tiễn triển khai từng dự án.

Về việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của GDAT, chúng tôi tập trung vào các dự án mang tính xã hội hóa, các dự án cộng đồng và các dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tạo bản lề cho việc hình thành nền móng của Doanh nghiệp.

Với kho dữ liệu hiện có, chúng tôi áp dụng máy học trên hệ cơ sở dữ liệu mang tính khách quan, quan sát hành vi và sở thích người dùng để tạo ra môi trường hoạt động thân thiện. Vấn đề nảy sinh trong tất cả các mối quan hệ sẽ được tổng hợp, lưu trữ, phân loại theo cấp độ người dùng tác động lên thị trường.

Blockchain – Công nghệ chuỗi khối đang mở ra một cơ hội lớn cho tất cả các ngành kình tế. Chúng tôi tập trung phát triển công nghệ lõi mang tính ứng dụng cao vào thực tế cuộc sống và kinh doanh, giúp minh bạch hóa trị trường trong tương lai.

CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT

CONNECT TO FACEBOOK